Ω θαλασσά μου ουρανιά και κύμα μου γαλάζιο

προσεχώς